"Cô đang cầm một chai rượu sâm banh." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô đang cầm một chai rượu sâm banh." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đang cầm một chai rượu sâm banh." câu này tiếng anh là: She was clutching a bottle of champagne.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login