"Bá tước sống trong ngôi nhà lớn đó." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bá tước sống trong ngôi nhà lớn đó." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bá tước sống trong ngôi nhà lớn đó." tiếng anh dịch: The count lived in that big house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login