"Chính thức, tôi đoán rằng việc sửa chữa chiếc xe này sẽ có giá US $ 1, 500." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chính thức, tôi đoán rằng việc sửa chữa chiếc xe này sẽ có giá US $ 1, 500." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính thức, tôi đoán rằng việc sửa chữa chiếc xe này sẽ có giá US $ 1, 500." câu này tiếng anh dịch: Offhand, I would guess that this car repair will cost US$1, 500.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login