"Cô là người phụ nữ Anh đầu tiên leo núi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô là người phụ nữ Anh đầu tiên leo núi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô là người phụ nữ Anh đầu tiên leo núi." câu này dịch sang tiếng anh:She was the first British woman to climb the mountain .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login