"Khỉ đột là động vật có lông." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Khỉ đột là động vật có lông." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khỉ đột là động vật có lông." câu này dịch sang tiếng anh là: Gorillas are hairy animals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login