"Bố, trên danh nghĩa là một người theo Phương pháp, chỉ vào Nhà thờ để tổ chức đám cưới và đám tang." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Bố, trên danh nghĩa là một người theo Phương pháp, chỉ vào Nhà thờ để tổ chức đám cưới và đám tang." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bố, trên danh nghĩa là một người theo Phương pháp, chỉ vào Nhà thờ để tổ chức đám cưới và đám tang." tiếng anh là: Dad, nominally a Methodist, entered Churches only for weddings and funerals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login