"Tôi không cho cô ấy chết tiệt." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi không cho cô ấy chết tiệt." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không cho cô ấy chết tiệt." câu này dịch sang tiếng anh là: I don't give a damn about her.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.