"Hóa chất này được sử dụng để tiêu diệt nấm mốc phát triển trên cây lạc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Hóa chất này được sử dụng để tiêu diệt nấm mốc phát triển trên cây lạc." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hóa chất này được sử dụng để tiêu diệt nấm mốc phát triển trên cây lạc." tiếng anh là: The chemical was used to kill a mold that grows on peanuts.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login