"Thực đơn bữa trưa là quá đủ để đáp ứng sự thèm ăn lớn nhất." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Thực đơn bữa trưa là quá đủ để đáp ứng sự thèm ăn lớn nhất." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thực đơn bữa trưa là quá đủ để đáp ứng sự thèm ăn lớn nhất." câu này tiếng anh dịch: The lunchtime menu is more than adequate to satisfy the biggest appetite.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login