"Người đàn ông ấp trứng đó đã tung tin đồn về một vụ bê bối tình dục với báo chí." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Người đàn ông ấp trứng đó đã tung tin đồn về một vụ bê bối tình dục với báo chí." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người đàn ông ấp trứng đó đã tung tin đồn về một vụ bê bối tình dục với báo chí." tiếng anh là: That hatchet man released rumors of a sex scandal to the press.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login