"Tổng thu nhập của cô là 10.000 đô la một năm." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tổng thu nhập của cô là 10.000 đô la một năm." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tổng thu nhập của cô là 10.000 đô la một năm." dịch sang tiếng anh: Her total income was $10,000 a year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login