"Ngôn ngữ Creole thực sự là nhiều phương ngữ được sắp xếp một cách liên tục." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Ngôn ngữ Creole thực sự là nhiều phương ngữ được sắp xếp một cách liên tục." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngôn ngữ Creole thực sự là nhiều phương ngữ được sắp xếp một cách liên tục." dịch câu này sang tiếng anh: The Creole language is really various dialects arranged on a continuum.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login