"Nếu các nhà xây dựng không hoàn thành hợp đồng của họ, chúng tôi sẽ kiện." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Nếu các nhà xây dựng không hoàn thành hợp đồng của họ, chúng tôi sẽ kiện." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu các nhà xây dựng không hoàn thành hợp đồng của họ, chúng tôi sẽ kiện." câu này tiếng anh dịch: If the builders don't fulfil their side of the contract, we'll sue.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login