"Tôi đã gửi thư bởi một người đưa tin." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi đã gửi thư bởi một người đưa tin." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã gửi thư bởi một người đưa tin." dịch sang tiếng anh là: I sent the letter by a messenger.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login