"Đất quá đá để canh tác." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Đất quá đá để canh tác." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đất quá đá để canh tác." dịch câu này sang tiếng anh: The land was too rocky to cultivate.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login