"Tôi sợ rằng tôi sẽ được yêu cầu phát biểu." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi sợ rằng tôi sẽ được yêu cầu phát biểu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sợ rằng tôi sẽ được yêu cầu phát biểu." câu này dịch sang tiếng anh:I'm dreading that I'll be asked to make a speech.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login