"Lau nước sốt lên với bánh mì của bạn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Lau nước sốt lên với bánh mì của bạn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lau nước sốt lên với bánh mì của bạn." dịch sang tiếng anh: Mop the sauce up with your bread.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login