"Trợ lý cửa hàng đã giúp Mary bỏ trái cây vào túi mua hàng bằng nhựa." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Trợ lý cửa hàng đã giúp Mary bỏ trái cây vào túi mua hàng bằng nhựa." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trợ lý cửa hàng đã giúp Mary bỏ trái cây vào túi mua hàng bằng nhựa." tiếng anh câu này dịch: The shop assistant helped Mary put the fruit into a plastic shopping bag.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login