"Thời tiết nóng nực đã là một ơn trời cho những người bán kem." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Thời tiết nóng nực đã là một ơn trời cho những người bán kem." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thời tiết nóng nực đã là một ơn trời cho những người bán kem." dịch câu này sang tiếng anh: The hot weather has been a godsend for ice-cream sellers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login