"Bạn không nên tin tất cả những gì bạn đọc trên báo." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bạn không nên tin tất cả những gì bạn đọc trên báo." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không nên tin tất cả những gì bạn đọc trên báo." câu này tiếng anh là: You shouldn't believe everything you read in the newspapers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login