"Ngay cả khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, bạn vẫn không đảm bảo công việc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ngay cả khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, bạn vẫn không đảm bảo công việc." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngay cả khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, bạn vẫn không đảm bảo công việc." câu này tiếng anh dịch: Even if you complete your training, you aren't guaranteed a job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login