"Tôi không thể chịu đựng được khi thấy / thấy bạn quá nản lòng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi không thể chịu đựng được khi thấy / thấy bạn quá nản lòng." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể chịu đựng được khi thấy / thấy bạn quá nản lòng." câu này dịch sang tiếng anh là: I can't endure to see/seeing you so discouraged.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login