"Số lượng tài nguyên thiên nhiên vô lượng đã bị mất vĩnh viễn do sử dụng sai mục đích." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Số lượng tài nguyên thiên nhiên vô lượng đã bị mất vĩnh viễn do sử dụng sai mục đích." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Số lượng tài nguyên thiên nhiên vô lượng đã bị mất vĩnh viễn do sử dụng sai mục đích." tiếng anh là: Immeasurable quantities of natural resources were lost forever through misuse.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login