"Cô nói về sự giải phóng phụ nữ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cô nói về sự giải phóng phụ nữ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nói về sự giải phóng phụ nữ." dịch sang tiếng anh là: She spoke of the emancipation of women.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login