"Cô từ chối tiết lộ tên và địa chỉ của mình." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cô từ chối tiết lộ tên và địa chỉ của mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô từ chối tiết lộ tên và địa chỉ của mình." tiếng anh câu này dịch: She refused to disclose her name and address.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login