"Đồ giặt đã trở lại chưa?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Đồ giặt đã trở lại chưa?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đồ giặt đã trở lại chưa?" câu này dịch sang tiếng anh:Has the laundry come back yet?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.