"Toàn bộ khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô sau Thế chiến II." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Toàn bộ khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô sau Thế chiến II." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Toàn bộ khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô sau Thế chiến II." câu này dịch sang tiếng anh là: The whole of this area came under Soviet control after World War II.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login