"Ông đại diện cho khu vực bầu cử Essex của Epping Forest." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ông đại diện cho khu vực bầu cử Essex của Epping Forest." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đại diện cho khu vực bầu cử Essex của Epping Forest." câu này tiếng anh dịch: He represents the Essex constituency of Epping Forest.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login