"Cô có khuôn mặt bị chèn ép nhỏ với đôi mắt buồn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô có khuôn mặt bị chèn ép nhỏ với đôi mắt buồn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô có khuôn mặt bị chèn ép nhỏ với đôi mắt buồn." câu này dịch sang tiếng anh:She had a small pinched face with sad eyes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login