"Các quan chức tin rằng nhiều hơn một người có thể đổ lỗi cho vụ cháy." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Các quan chức tin rằng nhiều hơn một người có thể đổ lỗi cho vụ cháy." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các quan chức tin rằng nhiều hơn một người có thể đổ lỗi cho vụ cháy." tiếng anh câu này dịch: Officials believe that more than one person may be to blame for the fire.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login