"Một hình lục giác là một hình sáu mặt." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Một hình lục giác là một hình sáu mặt." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một hình lục giác là một hình sáu mặt." dịch câu này sang tiếng anh là: A hexagon is a six-sided figure.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login