"Bán hàng ra nước ngoài không khó hơn bán cho thị trường trong nước." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bán hàng ra nước ngoài không khó hơn bán cho thị trường trong nước." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bán hàng ra nước ngoài không khó hơn bán cho thị trường trong nước." dịch sang tiếng anh: Selling goods abroad is no more difficult than selling to the home market.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login