"Mọt sách máy tính đó là một misfit xã hội hoàn toàn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Mọt sách máy tính đó là một misfit xã hội hoàn toàn." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọt sách máy tính đó là một misfit xã hội hoàn toàn." dịch sang tiếng anh là: That computer nerd is a total social misfit.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login