"Đó là một vài tuần đáng lo ngại cho tất cả chúng ta." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đó là một vài tuần đáng lo ngại cho tất cả chúng ta." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một vài tuần đáng lo ngại cho tất cả chúng ta." câu này tiếng anh là: It's been a worrying few weeks for us all.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login