"Bức tranh đã được xác thực bởi các chuyên gia." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Bức tranh đã được xác thực bởi các chuyên gia." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bức tranh đã được xác thực bởi các chuyên gia." câu này dịch sang tiếng anh là: The painting has been authenticated by experts.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login