"Hành vi của ông tại các cuộc tụ họp xã hội tạo ra rất nhiều bình luận." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Hành vi của ông tại các cuộc tụ họp xã hội tạo ra rất nhiều bình luận." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành vi của ông tại các cuộc tụ họp xã hội tạo ra rất nhiều bình luận." tiếng anh câu này dịch: His conduct at social gatherings created a lot of comment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login