"Các cuộc bạo loạn đã gây ra một rủi ro đáng kể cho tính mạng và tài sản." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Các cuộc bạo loạn đã gây ra một rủi ro đáng kể cho tính mạng và tài sản." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cuộc bạo loạn đã gây ra một rủi ro đáng kể cho tính mạng và tài sản." câu này tiếng anh là: The riots presented a considerable risk to life and property.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login