"Một sự nghiệp đã không dễ dàng một khi tôi đã bị chồng và các con." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Một sự nghiệp đã không dễ dàng một khi tôi đã bị chồng và các con." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một sự nghiệp đã không dễ dàng một khi tôi đã bị chồng và các con." câu này dịch sang tiếng anh là: A career was less easy once I was lumbered with a husband and children.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login