"Các tài liệu liên quan đã được trình bày trước tòa." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các tài liệu liên quan đã được trình bày trước tòa." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tài liệu liên quan đã được trình bày trước tòa." tiếng anh dịch: Relevant documents were presented in court.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login