"Ông được trao quyền lực toàn thể để đàm phán với phiến quân." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Ông được trao quyền lực toàn thể để đàm phán với phiến quân." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông được trao quyền lực toàn thể để đàm phán với phiến quân." tiếng anh là: He was given plenary powers to negotiate with the rebels.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login