"Công nhân đã sống trong lều và nhà kho." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Công nhân đã sống trong lều và nhà kho." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công nhân đã sống trong lều và nhà kho." dịch sang tiếng anh: Workers were living in tents and shanties.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login