"Tôi cảm thấy thoải mái hơn về sự nghiệp của tôi hơn tôi đã từng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tôi cảm thấy thoải mái hơn về sự nghiệp của tôi hơn tôi đã từng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cảm thấy thoải mái hơn về sự nghiệp của tôi hơn tôi đã từng." dịch sang tiếng anh là: I feel more relaxed about my career than I used to.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login