"Anh ấy tin rằng anh ấy có quyền ngồi lại trong khi những người khác làm việc chăm chỉ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Anh ấy tin rằng anh ấy có quyền ngồi lại trong khi những người khác làm việc chăm chỉ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy tin rằng anh ấy có quyền ngồi lại trong khi những người khác làm việc chăm chỉ." dịch câu này sang tiếng anh là: He believes he has the right to sit back while others do the hard work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login