"Phần đuôi của máy bay đã được tìm thấy trong một cánh đồng ngô." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Phần đuôi của máy bay đã được tìm thấy trong một cánh đồng ngô." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phần đuôi của máy bay đã được tìm thấy trong một cánh đồng ngô." câu này tiếng anh là: The plane's tail section was found in a cornfield.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login