"Công việc làm đồ nội thất của anh ấy đã sớm vượt qua nhà để xe của anh ấy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Công việc làm đồ nội thất của anh ấy đã sớm vượt qua nhà để xe của anh ấy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc làm đồ nội thất của anh ấy đã sớm vượt qua nhà để xe của anh ấy." câu này dịch sang tiếng anh:His furniture-making business soon outgrew his garage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login