"Ấn Độ là nơi đầu tiên tôi trải nghiệm cú sốc văn hóa thực sự." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ấn Độ là nơi đầu tiên tôi trải nghiệm cú sốc văn hóa thực sự." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ấn Độ là nơi đầu tiên tôi trải nghiệm cú sốc văn hóa thực sự." dịch câu này sang tiếng anh: India is where I first experienced real culture shock.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login