"Các món ăn nóng có thể làm hỏng vecni trên bàn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Các món ăn nóng có thể làm hỏng vecni trên bàn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các món ăn nóng có thể làm hỏng vecni trên bàn." câu này tiếng anh dịch: Hot dishes may spoil the varnish on a table.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login