"Thật khó để nói chuyện với thanh thiếu niên về ma túy mà không có vẻ quá đạo đức." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Thật khó để nói chuyện với thanh thiếu niên về ma túy mà không có vẻ quá đạo đức." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật khó để nói chuyện với thanh thiếu niên về ma túy mà không có vẻ quá đạo đức." tiếng anh là: It's difficult to talk to teenagers about drugs without sounding too moralistic.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login