"Tổng thống nên đứng trên chính trị đảng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tổng thống nên đứng trên chính trị đảng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tổng thống nên đứng trên chính trị đảng." dịch sang tiếng anh: The president should stand above party politics.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.