"Bong bóng cuối cùng đã vỡ trong ngành công nghiệp điện thoại di động." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Bong bóng cuối cùng đã vỡ trong ngành công nghiệp điện thoại di động." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bong bóng cuối cùng đã vỡ trong ngành công nghiệp điện thoại di động." dịch sang tiếng anh là: The bubble has finally burst in the mobile phone industry.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login